ผลจากการแว้น

ผลที่ตามมาจากการกระทำของเด็กแว้น
1.ผลกระทบต่อตัวเอง
         -  
ทำให้ตัวเองบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
       - 
ทำให้เสียอนาคต  เสียการเรียน
       - 
ทำให้สิ้นเปลืองทรัพย์สินเงินทอง  ที่หมดไปกับเรื่องไร้สาระ
       - 
คนในสังคมมองในทางไม่ดี  เกเร
       - 
เกิดปัญหาทับถมเข้าตัว
2.ผลกระทบต่อครอบครัว
            - 
ทำให้ครอบครัวเสื่อมเสียชื่อเสียงวงศ์ตระกุูล
       - 
ทำให้พ่อแม่เกิดความวิตกกังวลเมื่อลูกออกไปแว้น
       -  
ครอบครัวมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากลูกขอเงินไปแต่งรถ
       - 
ครอบครัวเกิดความสูญเสียลูกชาย , ลูกสาว  เนื่องจากอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิต
       - 
เสียค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่เสียชีวิต
3.ผลกระทบต่อบุคคลทั่วไป
           - 
เกิดความรำคาญจากเสียงที่เกิดจากเครื่องยนต์ที่ดัดแปลงไปจากเดิม
       -  
สร้างความลำบากใจให้กับผู้สัญจรไปมาบนท้องถนน
       - 
หากเกิดอุบัติเหตุอาจทำให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไปด้วย

       - 
สร้างความหนักใจให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความสงบของบ้านเมือง
4.ผลกระทบต่อสังคม
         - 
ทำให้ภาพพจน์ของสังคม  หรือชุมชนนั้นๆ เสื่อมเสียชื่อเสียง
       - 
เกิดปัญหาอีกหนึ่งปัญหา  ที่สังคมต้องเข้ามาแก้ไข
       - 
ทำให้เกิดความวุ่นวาย
       - 
ทำให้ภาครัฐเข้ามาจัดการเรื่องนี้  แทนที่จะเอาความคิดไปทำอย่างอื่น
       - 
สังคมเกิดความแตกแยก
5.ผลกระทบต่อประเทศ
           - 
ทำให้ชาวต่างชาติหรือต่างเมืองไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้สถานที่นั้นๆ
       - 
ทำให้ประเทศชาติเสื่อมโทรมเนื่องจากเยาวชนรุ่นใหม่ๆ หลงทางผิด
       - 
เกิดปัญหาของประเทศอีกปัญหาหนึ่ง


หน้าแรกClick
แสดงความคิดเห็น  Click
สมาชิก  Click